Våra tjänster

Håltagning i betong / tegel och Stängselmontage

Vi specialiserar oss på håltagning i alla dess former - borrning, bilning och sågning. Vår expertis ligger i att skapa större hål i befintliga betonggolv och väggar.
Vi säljer och monterar stängsel av olika slag.
Kontakta oss och så får ni ett kostnadsförslag. 0533-163 39 eller dan.arnell@telia.com

Vi monterar staket runt elverk, Bilning av betong, håltagning av betong, slipning av betong. Kärnborrning